Thông tin liên hệ

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 100 đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
Tel: 02973 399 55 88 - 02973 99 66 55 - 02973 99 55 77 
Email: dieuhanh@daongocphuquoc.com. HOTLINE: 0919 02 03 04

Chi Nhánh Rạch Giá:

Địa chỉ: Lô 02–Căn06, Trần Quang Khải, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Tel: 02973.818 898 - 02973.818 838. HOTLINE : 0919.02.03.04
Email: sale2@daongocphuquoc.com. tram@daongocphuquoc.com

Form thông tin